Styrelsen

Information om klubbens funktionärer

Styrelse och övriga förtroendevalda 2024

Ordförande

Camilla Ravenna

070-588 95 11

camilla@altopunto.com

- Ansvarig utgivare tidning och webbsida

Ledamot, Vice ordförande

Maria Pagmark

073-801 42 53

m.pagmark53@gmail.com

Ledamot, Sekreterare
Anita Östby
Timmervägen 1, 633 69 Skogstorp

070-624 74 28

anitaostby1@gmail.com

Ledamot, Kassör

Christina Hüttner

070-787 57 69
info@kenneldundee.com

Ledamot

Cindy Pettersson

070-251 61 16

cindy.pettersson@kennel-sowhat.se

Suppleant 1

Lena Källman-Larsson

070-203 38 83

lena.kl1@telia.com

Suppleant 2

Brita Freudenthal

britafreudenthal47@gmail.com

Revisor, ordinarie

Göran Tullberg
070-696 13 14

Revisorsuppleanter

Eva Joelsson

Solveig NorrmanValberedning

Caroline Brodd Björklund sammank.
073-819445

info@broddways.se
        

Louise Danckwardt Lillieström                                    Christina FogelmarkAv styrelsen utsedda medarbetare:

Redaktör Skottenytt

Peter Hewitt

skottenytt@gmail.com Webbadministratör
Marita Björling, Härnösand

0705-16 71 01

marita@webban.se

Skottefederationens stadgar, klicka

Terrierklubbens stadgar, klicka