BROSCHYRER

Broschyrer och övrigt informationsmaterial

Nedan tre viktiga dokument som berör rasen och som finns för varje godkänd hundras i Sverige.
Klicka på resp bild så får du fram texten som pdf.

Rasstandarden
Här berättas i detalj hur rasen ska se ut, hur den ska fungera och hur ett gott temperament ser ut.

RAS

Nyreviderad Rasspecifik avelstrategi (RAS) som godkändes av SKK 2023.


Raskompendium
Här ser våra exteriördomare hur resp rasklubb betonar bra och mindre bra egenskaper gällande utseende, rörelser och mentalitet.

Terrrier Posten hade 2014 ett långt reportage om skotsk terrier. Klicka på bilden så kan du läsa artikeln.