STYRELSEINFO

Information om klubben och dess funktionärer

Rasklubben för Skotsk terrier, Skottefederationen, har delegerat uppdrag från specialklubben Svenska Terrierklubben, att handha arbetet med hälsa och avel för rasen.

Skottefederationens styrelse väljs av medlemmarna vid årsmötet. Hela styrelsen är ansvarig för den verksamhet som sker i rasklubben och författar därför årligen, inför årsmötet, en verksamhetsberättelse över vad som hänt under året. Tillsammans med verksamhetsberättelsen presenteras även inkomster och utgifter för det gågna året. Dessa handlingar sparas sedan i föreningsarkiv, då de utgör klubbens historia.

Skottefederationens stadgar, klicka

Terrierklubbens stadgar, klicka