KLUBBMEDIA

Klubbens media

Klubbens media består av tre ingående delar - tidning, hemsida och facebook.

Skotte Nytt och facebook vänder sig till medlemmar medan hemsidan är öppen
"för hela världen". Därför blir hemsidan en viktig kanal till att attrahera och fånga
upp presumtiva medlemmar. Tillsammans utgör dessa tre kanaler en bra grund för informationssamarbete i klubbens regi.

Skottenytt

I medlemskapet ingår vår tidning.

Redaktör för Skottenytt:
Peter Hewitt
skottenytt@gmail.com

Ansvarig utgivare: ordförande.

Tidningen, A4-format, utkommer tre ggr under kalenderåret, varav ett är dubbelnummer.

Manusstopp

Utgivning

1 mars

April

1 juli

Augusti

20 oktober

December

Artiklar tas tacksamt emot och granskas innan publicering av redaktion och ansvarig utgivare. Foton som önskas publicerade i tidningen måste vara högupplösta på minst 1 MB vardera.

Redaktionen ansvarar inte för insänt men ej beställt material.

Vid intresse av att annonsera, tag kontakt med redaktören först.

Prislista annonsering, medlemmar:

1/1 sida sv/v 500 kr
1/1 sida färg 650 kr
1/2 sida sv/v 300 kr
1/2 sida färg 450 kr

Kommersiella annonser dubbelt pris

Hemsidan

Hemsidan är tillgänglig för alla besökare, även utländska.

Ansvarig utgivare är ordförande.

Hemsidan är gjord direkt på Ones plattform, vilket möjliggör lättsam överlämning till nya administratörer.

Sidan är, liksom tidigare sida, skapad i Ones Premium, vilket säkerställer utrymme och kraft.

Sidan ska spegla klubbens verksamhet samt fakta som berör rasen, dess avel och aktiviteter.

Här ska även den presumtiva medlemmen kunna erhålla möjlighet att få kontakt med en etablerad och seriös uppfödare som har valpar nu eller senare.

Facebook

Klubbens facebook är en sluten grupp och där man får be om inträde.

Detta ska hindra att utomstående kan ställa till eventuella problem genom ovidkommande inlägg men hindrar även spam och oönskad reklam.

Facebook är en utmärkt plattform för att snabbt berätta om en nyhet och skicka besökarna vidare till hemsidan där mer grundlig info står. Man kan likna facebook vid dagstidningarnas löpsedlar. Det får aldrig bli ett konkurrensförhållande mellan facebook och hemsida.

Ansvarig utgivare för facebook samt administratör, är klubbens ordförande.