MEDLEMSKAP

Medlemskap i

Skottefederationen
Medlemskapet gäller kalenderår
Medlemsavgift 2024

Medlemskategori

Per år

Ordinarie medlem

300 SEK

Familjemedlem

150 SEK

Bjuden medlem

150 SEK

Utlandsmedlem

350 SEK

Bjuden utl.medlem

200 SEK

Medlemsavgiften betalas in på klubbens bankgirokonto:
160-2333 
    

Skottefederationens IBAN-nr är:
SE06 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning

*

Ange namn, fullständig adress, samt om det gäller ny medlem.
Observera att avgiften avser kalenderår (1 januari till 31 december).Vad innebär ett medlemskap?
Som fullbetalande ordinarie medlem har du tillträde till allt som klubben arrangerar, du är välkommen till årsmöte och medlemsmöte och får rösta, du får deltaga på klubbmästerskap och även officiella utställningar samt deltaga på alla övriga aktiviteter som sker i klubbens regi.

Du får Skotte Nytt, klubbens tidning, tre ggr per år, varav ett nummer är dubbelnummer.

Familjemedlemskap
innebär att du ska bo i samma hushåll som en fullbetalande medlem. Du har samma rättigheter och skyldigheter som den fullbetalande men du får inte tidningen (den finns ju redan i hushållet).

Bjuden medlem
Uppfödare kan bjuda sina valpköpare på första årets medlemskap.
Även potentiella valpköpare samt person som tar omplaceringshund, kan bjudas på medlemskap i ett år

Övriga tjänster
Protokollsutskrift i pappersform som sänds per post 25:-/protokoll  Årsmöteshandlingar 50:- 

Om oss
Skottefederationen är en ganska liten men kvalitativt god o välskött klubb. Medlemsantalet ligger på strax under 200 och vår klubb ingår i Svenska Terrierklubben, som i sin tur är underställd Svenska Kennelklubben.

Du kan läsa på annan plats om rasens historiska bakgrund som sträcker sig långt tillbaka. Från början använd som jakthund men numera som en högt älskad familjehund och med stora framgångar inom utställning men även inom annan aktiv hundsport.

Aktivitetsbidrag
Möjlighet att söka sådant. Läs mer >>