SkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINI  

Välkommen till medlemsträff i Skottefederationen Väst

Söndagen 15 januari 2017 kl 15.00

Hemma hos Christina och Roland Hüttner

Adress: Skogsrydsvägen 44, 506 49 Borås

Tfn: 0707-875769

                                   På agendan:

                                               Nominering av sekreterare och kassör för Skottefederationen Väst

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomiskt resultat Kungsbackautställningen 2016-08-27

Verksamhetsplan 2017

Var snäll och meddela Christina och Roland, att du kommer

SkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINI

Skotte SYD Nomineringsmötet

SkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINI

                                              VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I SKOTTEFEDERATIONEN

                                                                     2017-02-11 kl 15.00

                                                             Caféet i Smedbyn, Huskvarna

                                                                        SkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINISkottefederationenMINI