2016-11-26 Restaurang La Barca, Malmö!

Skottefederation SYD hade en trevlig sammankomst.


- Härligt sätt att runda det gångna året på lokalavdelningen, tyckte alla!

Klicka bilden nedanför, för att se bilderna i större storlek. 

Foto: Lennart Erfors

SkotteSYD höstlunch 26NOV 2016   kollage


Valberedningen har påbörjat sitt arbete, inför årsmötet 2017.

Något som Du vill tillföra i detta arbete?

I så fall hör av dig till någon av oss i valberedningen!

Monica Rosendahl, sammankallande Tel. 0303 222 997

Barbro Olofsson Tel. 070 893 83 00

Gerhard Malmberg Tel. 0414 44 04 05

Årsmöte 2017


Skottefederationen SYD   nomineringsmöte