2017-08-05 Visby, Monica Vikner Stafberg

2017-08-05 Visby, Monica Vikner Stafberg (SWE)

 

Antal tävlande för denna ras: 3  (hanar) +  3  (tikar)

 

HANAR

JIG'S DON MAGNIFICOS VETKL:   Excellent   VETKK:   1   CK   BHKL:   1    BIM           8p

FRIZZY DARTH VADER JUNKL:   Excellent   JUNKK:   1                                

NOBLESCOT I'M IVANHOE ÖKL:   Excellent   ÖKK:   1

  

TIKAR

DOLIH CHKL:   Excellent   CHKK:   1   CK   BTKL:   1   BIR                                               12p

NICLA DELTA LEO ÖKL:   Excellent   ÖKK:   1  

NOBLESCOT FABULOUS SNOW WHITE ÖKL:   Excellent   ÖKK:   2