2017-08-06 Visby, Kevin Maye

2017-08-06 Visby, Kevin Maye (IRL)

 

Antal tävlande för denna ras: 3  (hanar) +  4  (tikar)

 

HANAR

FRIZZY DARTH VADER   JUNKL:   Good   junkk 1

NOBLESCOT I'M IVANHOE ÖKL:   Very Good   ÖKK:   1  

JIG'S DON MAGNIFICOS VETKL:   Very Good   VETKK:   1  

 

TIKAR

DOLIH CHKL:   Excellent    CHKK:   1   CK    CACIB Prel.   BTKL:   1    BIR                             13p

NICLA DELTA LEO ÖKL:   Excellent   ÖKK:   1   CK  CERT   R-CACIB   BTKL:   2                   6p

RAGLAN ROSA PÅ BAL CHKL:   Excellent   CHKK:   2 CK   BTKL:   3                                     4p

NOBLESCOT FABULOUS SNOW WHITE ÖKL:   Excellent   ÖKK:   2