2017-06-10 Vänersborg, Monica Vikner Stafberg

2017-06-10 Vänersborg, Monica Vikner Stafberg (SWE)

Antal tävlande för denna ras: 1  (hanar) +  4  (tikar)

 

HANAR:

MARLAND IMAGINATION CHKL:   Excellent   CHKK:   1    CK   BHKL:   1   BIM                                    6p

 

TIKAR:

MANDOWAL CLASSICCHARMFOR STONEGARTH ÖKL:   Excellent  ÖKK:   1 CK CERT  BTKL: 1  BIR      11p    

Godkänt championat:   SE UCH  

PICCOLA STREGA BELLATRIX ÖKL:   Excellent   ÖKK:   2    CK   R-CERT   BTKL:   2                             6p

ALWAYS-SMILING JUNKL:   Excellent    JUNKK:   1   CK    BTKL:   3                                                   3p

REEL'S PIOBAIREACHD ÖKL:   Excellent   ÖKK:   3