14-05-24 - SKK / ULKK, Österbybruk - Nikola Smolic

2014-05-24 Österbybruk SKK Int
Domare: Nikola Smolic, 2 deltagare

 
SO WHAT DURUM Chkl-1, exc, CK, CACIB, BIR
GATSBY'S EVITA Ökl-1, VG