Årets Skotte 2018
Uppdaterat 2018-09-11
 
NAMN POÄNG PER UTSTÄLLNING TOTAL PLATS  SLUTRESULTAT 
(bästa 10 uts.)
 
RAGLAN REPUBLICAN 9 29 28 22 17 45 150 1 150
MANDOWAL CLASSIC CHARM FOR STONEGARTH 17 9 10 9 19 5 9 21 17 116 2 116
ROYAL FLASH Z KSIEZOPOLA 4 6 14 16 7 9 56 3 56
SCOTLINE COLETTE BAY 8 4 20 9 20 61 4 61
FLOREO SHALLON 11 11 22 44 5 44
RAGLAN RUSSIAN WINTER 12 9 19 40 6 40
PERHAPS SHARP DRESSED MAN 3 24 6 4 37 7 37
DUNDEE FIGHTING HERO 4 5 5 9 15 33 8 33
TATLER TAFETA 10 7 11 28 9 28
OF STONEGARTH STRIKE A POSE 6 4 12 6 28 28
RAGLAN READY TO SMILE 27 27 10 27
SCOTLINE BEATA BAY 24 24 11 24
DUNDEE FREAKING HOT 3 7 13 23 12 23
PICCOLA STREGA XERXES 10 2 9 22 13 22
DISTANS FLIRTY LEONORE 8 10 4 22 22
LÖWI-SCOT WARREN AMOURETTE 8 3 7 18 14 18
OF STONEGARTH CLASSIC STORM 5 6 6 17 15 17
DISTANS FIDDLE FADDLE 17 17 17
BLACKHORN*S SMART ROCKER 9 8 17 16 17
BANDSTONE'S LOUD  N' PROUD 6 2 7 15 17 15
JIG'S RÖNNERDAL 5 9 14 18 14
MARLAND NERO WOLFE 5 5 4 14 14
LÖWI-SCOT FERGUS MCMAI 11 11 19 11
PERHAPS SOPHISTICATED LADY 7 4 11 11
RAGLAN REEL DANCER 3 7 10 20 10
THE FLYING DUTCH FRAOCH 10 10 10
SMILING PRETTY  4 6 10 10
RAGLAN ROSE GARDEN 9 9 21 9
LÖWI-SCOT LIVELY AMBASSADOR OF GOLD 9 9 9
NERINA OF TINUS BASKERVILLUM 8 8 22 8
LEGENDA SHOTLANDII OT BUMAGE 7 7 23 7
NEW MC MONIQUE PRINS 4 7 7
ALWAYS-SMILING 7 7 7
SMILE AGAIN 6 6 6
RAGLAN ROSA PÅ BAL 6 6 24 6
OF STONEGARTH BLACK RUBY 6 6 6
PICCOLA STREGA BELLATRIX 5 5 25 6
HIGH CASTLE'S ALLY MACKENZIE 4 4 26 4
LÖWI-SCOT LOVELY ART OF GOLD  4 4 4

Generella bestämmelser

Endast officiella utställningar i Sverige räknas. 
Därutöver räknas klubbens egna utställningar, både officiella och inofficiella.
De tio (10) bästa resultaten under kalenderåret räknas. 
På SF egna utställningar delas inte poäng ut för BIG- eller BIS-placeringar. 
Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. 
Resultat som hund uppnått som valp räknas inte in.

Årsmötet beslutade 2018-02-11 att hund, som kan nomineras i tävlingen "Årets Skotte"skall vara svenskägd.

Regelrevision

Skulle reglerna för klubbens inofficiella utställningar ändras utan att nödvändiga ändringar görs i dessa regler så beslutar klubbens styrelse om sådana 
tillfälliga och nödvändiga ändringar att gälla fram till nästkommande årsmöte.

Dessa regler är fastställda 2008-02-17.

Poängberäkning

BIR     7p + 1p för varje slagen hund i rasen
BIM     6p + 1p för varje slagen hund i könet
2BT/BH     4p + 1p för varje slagen hund i könet
3BT/BH     3p + 1p för varje slagen hund i könet
4BT/BH     2p + 1p för varje slagen hund i könet 
BIG     + 10p
BIG-2     + 8p
BIG-3     + 6p
BIG-4     + 4p
BIS-1     + 10p
BIS-2     + 8p 
BIS-3     + 6p
BIS-4     + 4p