Årets Skotte 2018
Uppdaterats 2019-01-23
 
NAMN     POÄNG PER UTSTÄLLNING   TOTAL  PLATS Bästa 10 utst. 
RAGLAN REPUBLICAN 9 29 28 22 17 45 8 21 25 205 1 205
MANDOWAL CLASSIC CHARM FOR STONEGARTH 17 9 10 9 19 5 9 21 17 30 8 8 8 170 2 149
ROYAL FLASH Z KSIEZOPOLA 4 6 15 16 7 9 27 9 11 7 111 3 111
SCOTLINE COLETTE BAY 8 4 20 9 20 15 9 85 4 85
DUNDEE FIGHTING HERO 4 5 5 9 15 14 4 5 61 5 61
JIG'S RÖNNERDAL 5 9 9 5 17 45 6 45
FLOREO SHALLON 11 11 22 44 7 44
TATLER TAFETA 10 7 11 10 5 43 8 43
PERHAPS SHARP DRESSED MAN 3 24 6 4 4 41 9 41
RAGLAN RUSSIAN WINTER 12 9 19 40 10 40
DUNDEE FREAKING HOT 3 7 13 8 31 11 31
OF STONEGARTH STRIKE A POSE 6 4 12 6 28 12 28
RAGLAN READY TO SMILE  27 27 13 27
SCOTLINE BEATA BAY 24 24 14 24
MARLAND NERO WOLFE 5 5 4 10 24 24
DISTANS FLIRTY LEONORE 8 10 4 22 15 22
BLACKHORN*S SMART ROCKER 9 7 6 22 22
PICCOLA STREGA XERXES 10 2 9 21 16 21
BANDSTONE'S LOUD  N' PROUD 6 2 7 5 20 17 20
LÖWI-SCOT WARREN AMOURETTE 8 3 7 18 18 18
SMILE AGAIN 6 12 18 18
OF STONEGARTH CLASSIC STORM 5 6 6 17 19 17
DISTANS FIDDLE FADDLE  17 17 17
LÖWI-SCOT LIVELY AMBASSADOR OF GOLD 10 5 15 20 15
LÖWI-SCOT FERGUS MCMAI 11 4 15 15
ROSKOTS R&P 15 15 15
JIG'S CAVATINA 6 8 14 21 14
HIGH CASTLE'S ALLY MACKENZIE 4 8 12 22 12
PERHAPS SOPHISTICATED LADY 7 4 11 23 11
RAGLAN ROSA PÅ BAL 6 5 11 11
DOHLI 3 7 10 24 10
RAGLAN REEL DANCER 3 7 10 10
THE FLYING DUTCH FRAOCH 10 10 10
SMILING PRETTY  4 6 10 10
RAGLAN ROSE GARDEN 9 9 21 9
NERINA OF TINUS BASKERVILLUM 8 8 22 8
ALWAYS-SMILING 7 7 23 7
BURROW'S GLEN MORAY 7 7 7
DUNDEE JUST HAPPY 3 4 7 7
LEGENDA SHOTLANDII OT BUMAGE 7 7 7
NEW MC MONIQUE PRINS 3 4 7 7
RAGLAN REAL GOLD  6 6 24 6
OF STONEGARTH BLACK RUBY 6 6 6
SO WHAT  UNO SED LEO  5 5 25 5
PICCOLA STREGA BELLATRIX 5 5 5
LÖWI-SCOT LOVELY ART OF GOLD  4 4 26 4
 
ÅRETS SKOTTE 2018, nr 1
CH Raglan Republican
Uppfödare: Dan Ericsson
Ägare: Monika Ferneklint
 
ÅS 2018  1.SE UCH Raglan Republican Uppf. Dan Ericsson  Äg. Monika Ferneklint
 
ÅRETS SKOTTE 2018, nr 2
Mandowal Classic Charm for Stonegarth 
Uppfödare: Matei Borchin
Ägare: Peter Van Der Steen
 
ÅS 2018  2.CH Mandowal Classic Charm for Stonegarth  Uppf. Uppf. Matei Borchin  Äg. Peter Van Der Steen
 
ÅRETS SKOTTE 2018, nr 3
SE DK PL CH Rostock Sg Royal Flash Z Ksiezopolska 
Uppfödare: M Ksiezopolska
Ägare: Esther Looren de Jong
 
ÅS 2018  3.SE DK PL CH Rostock Sg Royal Flash Z Ksiezopolska Uppf. M Ksiezopolska  Äg. Esther Looren de Jong
 
ÅRETS SKOTTE 2018, nr 4 
CH Scotline Colette Bay
Uppfödare & Ägare: Laila Giertz 
 
ÅS 2018  4.CH Scotline Colette Bay  Uppf. Äg. Laila Giertz
 

Generella bestämmelser

Endast officiella utställningar i Sverige räknas. 
Därutöver räknas klubbens egna utställningar, både officiella och inofficiella.
De tio (10) bästa resultaten under kalenderåret räknas. 
På SF egna utställningar delas inte poäng ut för BIG- eller BIS-placeringar. 
Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. 
Resultat som hund uppnått som valp räknas inte in.

Årsmötet beslutade 2018-02-11 att hund, som kan nomineras i tävlingen "Årets Skotte"skall vara svenskägd.

Regelrevision

Skulle reglerna för klubbens inofficiella utställningar ändras utan att nödvändiga ändringar görs i dessa regler så beslutar klubbens styrelse om sådana 
tillfälliga och nödvändiga ändringar att gälla fram till nästkommande årsmöte.

Dessa regler är fastställda 2008-02-17.

Poängberäkning

BIR     7p + 1p för varje slagen hund i rasen
BIM     6p + 1p för varje slagen hund i könet
2BT/BH     4p + 1p för varje slagen hund i könet
3BT/BH     3p + 1p för varje slagen hund i könet
4BT/BH     2p + 1p för varje slagen hund i könet 
BIG     + 10p
BIG-2     + 8p
BIG-3     + 6p
BIG-4     + 4p
BIS-1     + 10p
BIS-2     + 8p 
BIS-3     + 6p
BIS-4     + 4p