Årets Skotte 2018
Inga Uppdateringar än (2018-01-26)

Regelrevision

Reglerna fastställs och kan ändras av ett årsmöte.

Skulle reglerna för klubbens inofficiella utställningar ändras utan att nödvändiga ändringar görs i dessa regler så beslutar klubbens styrelse om sådana
tillfälliga och nödvändiga ändringar att gälla fram till nästkommande årsmöte.

Dessa regler är fastställda 2008-02-17.

Generella bestämmelser

Endast officiella utställningar i Sverige räknas.
Därutöver räknas klubbens egna utställningar, både officiella och inofficiella.
De tio (10) bästa resultaten under kalenderåret räknas.
På SF egna utställningar delas inte poäng ut för BIG- eller BIS-placeringar.
Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- eller uppfödargrupper.
Resultat som hund uppnått som valp räknas inte in.

Poängberäkning

BIR     7p + 1p för varje slagen hund i rasen
BIM     6p + 1p för varje slagen hund i rasen
2BT/BH     4p + 1p för varje slagen hund i rasen
3BT/BH     3p + 1p för varje slagen hund i rasen
4BT/BH     2p + 1p för varje slagen hund i rasen
BIG     + 10p
BIG-2     + 8p
BIG-3     + 6p
BIG-4     + 4p
 BIS-1     + 10p
BIS-2     + 8p 
BIS-3     + 6p
BIS-4     + 4p