Rapport från Syd-kommitténs nomineringsmöte 2014-09-20

Under lördagen 20 september var vi ett "gäng" Skottevänner samlade i Blentarp för att ha 2014 nomineringsmöte, för Syd- kommittén.

Mötet blev fördröjt då vi under vårvintern fick ställa in mötet vid två tillfällen p.g.a. snön och halkiga vägar. -Tänka sig det var då de´- Vi blev flera nya ansikten som var på plats.

Under mötet gjordes ett utfyllnadsval på kassörposten då Mats Nilsson avböjde återval. Till ny kassör valdes Esther Looren de Jong. Vi säger ett stort tack till Mats för hans insatts som kassör.
Bland många beslut som togs kan nämnas att vi fastställde 2015 nomineringsmöte till söndagen 25 januari 2015, kl.13.30 hos Eva Joensuu, Päronvägen 1, i Eslöv (Örtofta) Vi återkommer med annons.
Innan dess har vi en trivseldag planerad till söndagen den 19 oktober med början 1200 på Järavallens friluftsområde. Annons finns om detta på Skottefederationens hemsida.

Gerhard Malmberg