2018-09-27 Hälsningar från Carol Rutherford, Kennel Carisco