Lokalklubbar 

                                                  Skottefederationen  Väst

 

 logga 25

 

 

 

 

 

Alnarp 2017  skotte 

 Sekreterare  Kassör

Inger Johannesson
Intagsvägen 12
438 94 Härryda

Tel.     0301-32131
Mobil  0704-801493

Christina Hüttner
Skogsrydsvägen 44
506 49 Borås

Tel.     033-247125
Mobil  070-7875769

   

                    Skottefederationen  Syd

 Sekreterare Kassör

Gerhard Malmberg
Ystadsvägen 29                         
276 50 Hammenhög

Tel.      0414-440405
Mobil   0708-185657

Christel Cahlås
Tostebergavägen 59 
29573 Nymölla


Mobil 076-8765955