Lokalklubbar 

                                                  Skottefederationen  Väst

 logga 25

 

 

 

 

 

 Alnarp Skotte

 Sekreterare  Kassör

Inger Johannesson
Intagsvägen 12
438 94 Härryda

Tel.     0301-32131
Mobil  0704-801493

Christina Hüttner
Skogsrydsvägen 44
506 49 Borås

Tel.     033-247125
Mobil  070-7875769

                    Skottefederationen  Syd

 Sekreterare Kassör

Christel Cahlås 
Tostebergavägen 59                          
295 73 Nymölla 

Mobil   076 - 876 59 55 

Christina Fogelmark
Gerdagatan 8
223 62 Lund

Tel. 070 - 290 47 80