Hälsningar från Skottefedertionens Årsmöte 2017-02-11

Peter Van Der Steen gratuleras i bilden av ordförandet Göran Tullberg
med diplom, blommor och årets skottetäcke 2016 för sin insats med
Årets Skotte Mariss Kozirnoy Tuz

Skottefederationen Årsmöte 2017