Uts. resultat från Eslöv, bjuv och gimo. Räkning av åretsskotte.