2018-05-28 Utställningsresultat
HÄSSLEHOLM (20/05)