2018-03-08 Utställningsresultat
MyDog 2 Göteborg (07/01)