2017-06-28 Utställningsresultat 
VÄNERSBORG (10/06)