Ust. resultat fram till 2015-10-10
och Åretsskotte räkning fram till 2015-10-10