Styrelsemöten våren 2019

Frågor som ni vill skall upp på styrelsemötet skall vara styrelsen tillhanda minst 1 vecka innan mötet.

  • 15 April
  • 13 Maj 
  • 11 Juni 

MVH/ Styrelsen