Se hit ni från Mellansverige, det här har vi väntat på.